Lærerne får 7,3 mia. kr. i afkast

2014 var et rigtig godt år i Lærernes Pension. Afkastet endte på 12,6 procent, omkostningsprocenten faldt fra 2,0 til 1,5, og præmieindtægterne steg med næsten 400 mio. kr.

Samtidig er prisen for invalideforsikringerne i gennemsnit sat ned med 60 procent over de seneste tre år.

Et af de højeste afkast

Lærernes Pension opnår i 2014 et af branchens højeste afkast. Det skyldes især, at danske aktier, ejendomme og emerging markets obligationer er gået bedre end forventet.

I 2014 investerede Lærernes Pension for første gang i kinesiske A-aktier noteret på børserne i Shanghai og Shenzhen. Lærernes Pension investerede 216 mio. kr. og fik et afkast på 44 procent.

Lave omkostninger skyldes effektiv administration

Omkostningsprocenten endte på 1,5 af indbetalingerne. Det svarer i gennemsnit til 495 kr. om året pr. medlem, og det er meget lavt sammenlignet med resten af branchen.

”Selv om vi allerede har meget lave omkostninger, så har vi hele tiden fokus på effektivisering. Jeg er meget tilfreds med, at vi kan se resultatet af en effektiv drift”, siger adm. dir. Paul Brüniche-Olsen.

Tilbage på sporet efter lockouten

Lockouten på skoleområdet i april 2013 betød et fald i præmieindtægter på 135 mio. kr. Med en stigning på næsten 400 mio. kr. i 2014 er Lærernes Pension tilbage på sporet.

Stressede lærere bliver raske igen

Igen i 2014 var der mange invalidepensionister, der kom tilbage i arbejde, og det giver lavere priser på invalideforsikringerne.

”Vi kan efterhånden se en klar tendens i vores tal. Når lærere går ned med stress, så vender de typisk tilbage til arbejdet inden for få år”, siger ansvarshavende aktuar Jesper Brohus.

Høj gennemsnitsrente

Lærerne har deres arbejdsmarkedspensioner i gennemsnitsrente. I 2015 får lærerne 6,5 procent i depotrente før skat. Det er efter vores viden den højeste depotrente i branchen, hvor nogle selskaber nøjes med at give 2 procent før skat.

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.