En flot depotrente i en corona-tid

I 2021 får medlemmerne af Lærernes Pension 3,5 % i depotrente i en tid, hvor negative renter er blevet hverdag.

Lærernes Pension benytter sig af gennemsnitsrente, som adskiller sig fra den markedsrente, som mange andre selskaber anvender. Ved gennemsnitsrente er det i højere grad fællesskabet, der bærer risikoen.
Det betyder, at når der er dårlige år (som fx 2018, hvor vi tabte penge på investeringerne), så er der stadig positive renter til det enkelte medlems pensionsopsparing.

Det betyder så også, at når vi har høje afkast (som i 2019), så får det enkelte medlem ikke det fulde udbytte her og nu, fordi vi lægger noget i sparegrisen til de dårlige år.
Og her medio december 2020 ser det ikke ud til, at vi får et investeringsafkast, der overstiger depotrenten, men medlemmerne får stadig den faste rente.
På den lange bane og i gennemsnit spiller det ikke den store rolle, men for den enkelte giver det tryghed for, at pensionen fx ikke bliver udhulet lige før man skal til at gå på pension.

I Lærernes Pension har depotrenten i gennemsnit været omkring 6 pct. de seneste fem år. I 2019 og 2020 har den været 5 pct., men den bliver sænket til 3,5 pct i 2021.

"Grunden til, vi sætter depotrenten ned er, at forventningerne til det fremtidige afkast er lavere," siger administrerende  direktør i Lærernes Pension Karsten Kjeldsen og forklarer, at sådan som afkastforventningerne ser ud nu, så går Lærernes Pensions portefølje fra at have leveret i gennemsnit 7,5 pct. i afkast til en forventning om at kunne levere små 4 pct. i afkast.

De 3,5 procent før skat svarer til 3 procent efter skat.

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.