Depotrente på 6 procent i 2022

I 2022 får depotrenten et markant nøk opad til 6,0 procent fra 3,5% i 2021. Afkastet i 2021 ser ud til at blive pænt, og det giver plads til at sætte depotrenten op. Satserne er før skat.

Bestyrelsen i Lærernes Pension godkendte depotrenten for 2022 på sit møde 8. december 2021, lige som en række andre satser blev godkendt.

Blandt andet blev medlemmernes betaling for invalidedækning hævet, efter den gennem årene 2013-2018 blev sænket markant og gennem en årrække har ligget meget lavt. Helt efter planen har vi derfor de senere år haft et indhug i den kapital, der tidligere var blevet opsparet til invalidedækninger, og som ikke må overføres til andre områder. 

Et typisk medlem indbetaler 5-6.000 kroner om måneden i pension, og de nye priser betyder, at den del, der går til invalidedækning typisk vil stige fra knap 200 kroner om måneden til lige omkring 300 kroner om måneden.

Prisen for administration forbliver uændret på 1,0% af indbetalingerne. Prisen har været uændret nogle år.

Betalingen for retten til sum ved ressourceforløbsydelse bliver i løbet af 2022 sænket fra 25 kroner om måneden til 20 kroner om måneden, da de 25 har vist sig at oparbejde et mindre overskud.

Depotrenten på de 6 procent gælder umiddelbart for hele 2022, men skulle der ske uforudsete ændringer, har bestyrelsen mulighed for at justere den i løbet af året. Det er dog endnu ikke sket i Lærernes Pensions historie, at der har været behov for det.

Til forskel fra en del andre pensionsselskaber opererer Lærernes Pension med en fastlagt depotrente, så medlemmerne undgår den usikkerhed, der er forbundet med en mere svingende markedsrente. De år, hvor afkastet er større end depotrenten, lægger vi noget til side til de år, hvor afkastet er lavere end depotrenten.

Det skaber en mere rolig udvikling af forrentningen af medlemmernes pensionsdepot, og nedsætter også risikoen for, at man udsættes for store tab umiddelbart før pensioneringen. Ordningen betyder også, at pensionerede medlemmer får samme forrentning af deres tilbageværende depot, som indbetalende medlemmer.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.