Klimastrategi sætter flere spor

Der er sket markante fremskridt på alle tre spor i vores klimastrategi.

Lærernes Pension har en klimastrategi, der fokuserer på tre hovedspor:
• Reducere CO2-aftrykket generelt i vores investeringer
• Undgå særligt klimaskadelige investeringer
• Etablere ’grønne’ porteføljer
På alle tre områder er der sket markante fremskridt.

Kraftigt fald i CO2-aftryk på aktierne 

I 2020 gik vi i gang med at få opgjort CO2-aftrykket. I 2021 er vi gået i dialog med nogle af vores forvaltere, og det har resulteret i, at vi er lykkedes med at nedbringe CO2-aftrykket for vores aktier betydeligt uden at gå på kompromis med investeringsstrategien. Vi fortsætter arbejdet med at nedbringe CO2-aftrykket på investeringerne de kommende år.

Først kul. Nu også olie-, gas- og energiselskaber

Siden 2017 har vi ikke investeret i selskaber som udvinder kul, olie fra tjæresand og arktiske boringer. I december 2020 strammede vi skruen, så vi nu udfaser investeringer i olie-, gas- eller energiselskaber, som ikke er i gang med en omstilling forenelig med Paris-aftalen. Indtil nu har det betydet, at vi er gået ud af yderligere 38 selskaber, og vi fortsætter arbejdet med at sortere selskaber fra i 2022.

Grønne porteføljer 

Vi går målrettet efter, at en del af vores afkast skabes gennem grønne investeringer. Det er investeringer i vedvarende energi og bygninger med høje energimærker og bæredygtighedscertifikat. Men vi går også efter grønne aktier og obligationer, hvor vi indtil nu har investeret godt 1 mia.kr. i obligationsfonde øremærket finansiering af grønne projekter over de kommende år. Det er fx projekter inden for vedvarende energi, bæredygtig skovdrift og mere miljøvenlig transport og bygninger. 

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.