Årsoversigt

I årsoversigten kan du se, hvor meget dit depot er vokset i et bestemt år.
Du kan også se, hvor meget du har fået i rente, og hvad du har betalt for dine forsikringer og til administration.