Sådan arbejder vi med ansvarlighed i vores investeringer

I Lærernes Pension er det vores politik for ansvarlige investeringer, der konkretiserer, hvad vi mener med ansvarlighed. Politikken består helt overordnet af et etisk kodeks, som indrammer retningen for ansvarlighed. En del af politikken er vores klimastrategi, som har tre ben – eksklusion af investeringer, udbygning af investeringer med klima- og miljøfokus og reduktion af CO2-aftrykket. Selv om politikken fanger meget, så kan den aldrig fange alt. Derfor forholder vi os også løbende til den, og reviderer den, når vi får ny viden og når nye problematikker opstår.