Vi sørger for at sprede din opsparing på mange forskellige slags investeringer i forkellige lande.  Vores strategi er, kort sagt, at få det bedste afkast - uden at tage for stor risiko

Se strategi

Retningslinjer for vores investeringer

Vi placerer mere end 100 milliarder kroner i virksomheder og fonde rundt om i hele verden.

Når vi investerer, vil vi gerne være med til at fremme en sund økonomisk og samfundsmæssig udvikling, og derfor har vi nogle retningslinjer.

God selskabsledelse

Anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse

Sådan følger vi anbefalingerne

Vi sørger for, at pengene bliver investeret i forskellige typer af investeringer og i forskellige lande. Derved sikrer vi bedst muligt at vores forskellige typer investeringer ikke taber i værdi samtidig. Fordelingen her er fra vores investeringsstrategi - senest opdateret december 2018. Klik i hjulet for at se forklaring på de forskellige typer.

Porteføljeforvaltere

Til at varetage de fleste af investeringerne, har vi udvalgt en række porteføljeforvaltere. Vi offentliggør årligt en liste over dem her.

Beholdningslister

Hvert halve år offentliggør vi lister over de aktier, obligationer, fonde og investeringsforeninger, vi har investeret i.

Risikostyring

Vi sørger for at sprede vores investeringer både geografisk rundt på kloden, og i mange forskellige typer af værdipapirer samt i fx boliger og skove.

Afkast og risiko

Risikostyring har stor fokus i Lærernes Pension. Selskabets risikoprofil er præget af forsigtighed og klarer derfor nemt endog meget negative scenarier for udviklingen på de finansielle markeder og i livsforsikringsrisici.

Læs mere
Afdækninger af risici

Lærernes Pensions risici
Lærernes Pensions væsentligste risici udspringer af pensionsordningerne og investeringerne:

  • Pensionsordningerne består overvejende af ordninger med livsvarige alderspensioner og forsikringsdækninger, hvortil der er knyttet ydelsesgarantier. Det indebærer, at værdien af selskabets forpligtelser og dermed også reserver afhænger af udviklingen i renteniveauet samt af medlemmernes levetid og invaliditetsgrad.
  • De indbetalte pensionsmidler investeres på de finansielle markeder med henblik på at opnå et højt afkast til medlemmerne. Det indebærer samtidigt en risiko for tab som følge af kursfald eller som følge af, at selskabets modparter ikke honorerer deres forpligtelser.
Læs mere

Risikostyring har stor fokus i Lærernes Pension. Selskabets risikoprofil er præget af forsigtighed og klarer derfor nemt endog meget negative scenarier for udviklingen på de finansielle markeder og i livsforsikringsrisici.

Læs mere

Lærernes Pensions risici
Lærernes Pensions væsentligste risici udspringer af pensionsordningerne og investeringerne:

  • Pensionsordningerne består overvejende af ordninger med livsvarige alderspensioner og forsikringsdækninger, hvortil der er knyttet ydelsesgarantier. Det indebærer, at værdien af selskabets forpligtelser og dermed også reserver afhænger af udviklingen i renteniveauet samt af medlemmernes levetid og invaliditetsgrad.
  • De indbetalte pensionsmidler investeres på de finansielle markeder med henblik på at opnå et højt afkast til medlemmerne. Det indebærer samtidigt en risiko for tab som følge af kursfald eller som følge af, at selskabets modparter ikke honorerer deres forpligtelser.
Læs mere

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk