Lærernes Pension i tal

1,0 %
Omkostning 2023
Vi trækker 1,0 % af indbetalingerne til administration i 2023 - uændret fra 2022.
6,1 mia. kr.
Præmieindtægt 2021
I 2021 blev der betalt tilsammen lige over 6 mia. kroner ind til lærernes pensionsordninger.

Medlemstilfredshed

Vi følger medlemmernes tilfredshed med Lærernes Pension. Det gør vi via

  • Bred medlemstilfredshedsundersøgelse ca. hvert femte år
  • Specifikke analyser af konkrete tiltag
  • Fokusgrupper
  • Benchmarkmålinger
  • Løbende dialog med medlemmernes repræsentanter i de to medlemsfora.

Læs mere

Servicemål

I Lærernes Pension har vi mål for serviceniveauet. Her kan du se mål og resultater for april 2021.

Mål: 95%
Resultat: 99%
Udbetalinger af alderspension

95% skal være til disposition den 1. hverdag i måneden. 

 

Mål: 95%
Resultat: 96%
Besvarelse af skriftlige henvendelser

95% af de skriftlige henvendelser skal besvares inden 5 arbejdsdage. 

Mål: 80%
Resultat: 82%
Telefoniske henvendelser

80% af telefonerne skal tages inden 30 sekunder. 

Kontakt os hvis du vil klage

Vi bestræber os på at yde god og korrekt service, men der kan ske fejl, eller du kan være uenig med os om, hvad der er den rigtige måde at håndtere en sag på. Derfor har du mulighed for at klage.

Klagestatistik

I 2019 havde Lærernes Pension ca. 32.000 henvendelser pr. telefon og chat. Dertil kommer omkring 24.807 selvbetjeninger. Selskabet modtog 24 klager.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.