Din forventede pension

Hvor træfsikker er den forventede pension

Det er mest sandsynligt, at du får en pension, som ligger omkring den forventede pension, men det afhænger af om forudsætningerne holder. Den forventede pension er derfor forbundet med en vis usikkerhed og for at give dig en idé om usikkerheden, kan du se din pension i tre scenarier: Forventet, lavere end forventet og højere end forventet. Du skal være opmærksom på, at de viste tal er en prognose. Vi justerer udbetalingerne hvert år, så du skal især være opmærksom ved et årsskifte. Justeringen afhænger fx af depotrenten, forventet levetid og forventningerne til inflation og afkast i fremtiden.

Den forventede pension

Når vi beregner din forventede pension, så bruger vi en række forudsætninger om fremtiden. Vi bruger fx levetid, depotrenter, afkast og inflation. Vi forudsætter også, at din løn stiger med inflationen. Selv om forudsætningerne er grundige, så er de alligevel forbundet med en usikkerhed.

Eksempler på usikkerhed
Afkast
Når vi taler om et forventet afkast, så tager vi højde for, at der kan være store udsving på aktiemarkederne - fx betød Finanskrisen i 2008 ikke, at pensionerne faldt. Det er kun, hvis vi over længere tid opnår dårligere afkast end det, vi forventer, at pensionerne falder.

Levealder
De fleste af vores medlemmer har en livsvarig alderspension, hvor udbetalingen fortsætter, så længe de lever. Størrelsen af udbetalingen afhænger af, hvor længe vi regner med, at medlemmerne i gennemsnit lever.

Hvis medlemmerne i gennemsnit lever længere, så skal pensionen strække sig over længere tid, og det betyder, at pensionen bliver sat ned. Hvis fx en 65-årigs levealder stiger fra 85 år til 86 år, så vil en årlig pension på 100.000 kr. falde til 95.000 kr.

Ved lavere afkast end forventet

For at give dig en idé om usikkerheden, beregner vi også udbetalingen ved
lavt afkast. Vi viser altså, hvordan det påvirker din pension, hvis de finansielle markeder udvikler sig dårligere end forventet.

Der er omkring 5% chance for dette scenarie eller noget der er værre. Det vil sige, at der er 95% chance for at din pension bliver højere end vist i det lave scenarie.

Det er kun usikkerheden om udviklingen på de finansielle markeder, der er
medregnet i udbetalingen ved lavt afkast. Usikkerhed om inflation, levetider mv. er ikke medregnet.

Ved højere afkast end forventet

For at give dig en idé om usikkerheden, beregner vi også udbetalingen ved
højt afkast. Vi viser altså, hvordan det påvirker din pension, hvis de finansielle markeder udvikler sig bedre end forventet.

Der er omkring 5% chance for dette scenarie eller noget der er bedre. Det vil sige, at der er 95% chance for at din pension bliver lavere end vist i det høje scenarie.

Det er kun usikkerheden om udviklingen på de finansielle markeder, der er
medregnet i udbetalingen ved højt afkast. Usikkerhed om inflation, levetider mv. er ikke medregnet.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.