Artiklen på Danwatchs hjemmeside er stærkt misvisende


Danwatch publicerede den 17. oktober 2022 en artikel, hvor de hævder, at Lærernes Pension siger et, men gør noget andet, når det kommer til investeringer i kul. Den påstand er misvisende og forkert, og det kan du læse om i det følgende.

Det har vi sagt – og gjort
Vi har siden 2017 ekskluderet kul, som enten bliver eftersøgt eller udvundet (fra 2017 med en tolerancetærskel på 25 % og fra 2019 med en tolerancetærskel på 5 %). I december 2020 besluttede vi desuden at udfase investeringer i de kul-, olie-, gas- og energiselskaber, som ikke har en omstillingsplan for, hvordan de vil leve op til Parisaftalen. Udfasningen sker i takt med, at vi får robuste data for virksomhedernes omstillingsplaner.

Ud fra disse kriterier har vi ekskluderet og afhændet en række fossile selskaber, og i dag har vi 251 fossile selskaber på vores eksklusionsliste. 231 af disse selskaber kan relateres helt eller delvist til kul. Derfor er det både forkert og misvisende at hævde, at Lærernes Pension siger et, og gør noget andet. Er vi så i mål med vores eksklusioner af fossiler? Nej, det er vi ikke, og der kommer til at gå noget tid, før vi er det. Men vi arbejder målrettet på at ekskludere de fossile selskaber, som ikke vil være med til at understøtte målene i Parisaftalen.

Her har vi sagt det
Du kan se, hvad vi har skrevet i vores politik for ansvarlige investeringer. Her er et udklip fra politikken: ”Omsætningen fra eftersøgning, udvinding eller energiproduktion baseret på fossile brændstoffer maksimalt må udgøre 5 %, medmindre virksomheden er i gang med en omstilling, der vurderes forenelig med Parisaftalen. Dette implementeres i takt med, at robuste data for virksomhedernes omstillingsplaner haves. Dog fastholdes eksklusion af virksomheder med over 5 % omsætning fra termisk kulproduktion, oliesandproduktion eller arktisk boring, hvis data for virksomhedens omstillingsplaner ikke haves”.

Vi har også nævnt vores kriterier for eksklusion andre steder på vores hjemmeside. Når vi ser på, hvor vi har skrevet om vores kriterier for at ekskludere, og hvordan vi har skrevet om det i forskellige sammenhænge, så kan vi godt se, at vores kommunikation kan blive tydeligere. Så det vil vi gøre noget ved, men det betyder ikke, at vi ikke efterlever de kriterier, som vi har for at ekskludere virksomheder.

Det har vi opnået
Vi har i dag 251 fossile selskaber på vores eksklusionsliste. 127 selskaber er kommet på listen efter, at vi i december 2020 besluttede at udfase investeringer i kul-, olie-, gas- og energiselskaber, som ikke har en omstillingsplan for, hvordan de vil leve op til Parisaftalen. Ud af de 251 selskaber er langt de fleste på eksklusionslisten på grund af omsætning fra kul. Du kan se vores eksklusionsliste her

Vores eksklusioner inden for det fossile viser med al tydelighed, at vi leverer på det, som vi fortæller vores medlemmer. Kan vi arbejde hurtigere og ekskludere mere? Det kunne vi måske nok, men vi har valgt at gå meget metodisk til værks, så vi kan dokumentere, at vi ekskluderer selskaber, som ikke ønsker at omstille sig til målene i Parisaftalen. Vi investerer 140 mia. kr. for vores medlemmer, og derfor skal vi sikre os, at vi træffer beslutninger på et ordentligt grundlag.

De 10 selskaber fra artiklen
Danwatch nævner 10 selskaber i deres artikel som bevis for, at vi ikke lever op til det, vi siger. Alle 10 selskaber har en omsætning fra energiproduktion, og det er derfor selskaber, hvor vi er i gang med at undersøge, om de har en omstillingsplan, som lever op til Parisaftalen. Med andre ord er det selskaber, som vi kan være investeret i, indtil vi har fået oplysningen om, de har omstillingsplaner eller ej. Vores forventning er, at nogle af de 10 selskaber vil ende med at blive ekskluderet. Andre vil have en omstillingsplan om at leve op til Parisaftalen, og dem vil så fortsætte med at være investeret i.

I juni 2022 tilsluttede vi os Climate Action 100+, som Danwatch også nævner i deres artikel. Climate Action 100+ er en sammenslutning af investorer, som forsøger at påvirke de selskaber, der har den største CO2-udledning, til at reducere deres CO2-aftryk, og flytte selskaberne i retningen af Parisaftalen mål. I juni 2022 satte vi også et mål om at være CO2-neutrale i 2050. Nu går vi i gang med at opsætte delmål for, hvordan vi realiserer målet i 2050.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.