”Lærernes Pension investerer fortsat i kul trods eksklusion siden 2017: ’De har et forklaringsproblem’. ” Sådan skriver FinansWatch 15. juli 2022.

FinansWatch (FW) peger på, at vi tilsyneladende ikke efterlever vores egen politik for eksklusion af kul-, olie- og gasselskaber. FW bringer en liste på 50 selskaber, som angiveligt er kritisable ud fra vores egne retningslinjer.

Vores retningslinjer om investeringer i kul

Vores retningslinjer fremgår af vores politik for ansvarlige investeringer. De har udviklet sig over tid og lyder i dag, at vi er i gang med at udfase investeringer i kul-, olie-, gas- og energiselskaber, som ikke har konkrete planer for, hvordan de vil omstille sig og leve op til Paris-aftalens mål. Vi opererer bl.a. med en tolerancetærskel på 5 procent, som betyder, at hvis et selskab har en lille del af omsætningen fra de fossile brændsler, vi ikke vil investere i, så accepterer vi det.
Se vores klimastrategi her

I praksis er flere hundrede selskaber ekskluderet pga. deres fossile omsætning. En fuldstændig liste over selskaberne ligger tilgængelig her.

Artiklens indhold

Lærernes Pension er blevet forelagt en liste med knap 20 af de selskaber, der er bragt i artiklen. Dem har vi gennemgået grundigt. Blandt de selskaber anerkender vi, at et enkelt finansieringsselskab burde have været ekskluderet, lige som vi allerede har ekskluderet moderselskabet.

Efterfølgende er vi blevet forelagt yderligere 30 selskaber, som vi nu vil gennemgå.

For de øvrige selskaber gælder det, at de enten

  • Har mindre end 5 procent af deres omsætning fra udvinding eller produktion af kul ifølge vores dataleverandørs oplysninger, og dermed falder inden for den tolerancetærskel, vi opererer med – og som vi hele vejen igennem har meldt klart ud om.
  • Eller at vores screeningsselskab ikke har informationer om selskaberne.
  • Eller at den omsætning, FW henviser til, ikke stammer fra udvinding eller produktion af kul, men fra services relateret til det ifølge vores oplysninger. Vores eksklusion er udtrykkeligt rettet mod udvinding og produktion.
  • Eller at selskaberne har omstillingsplaner forenelige med Paris-aftalen ud fra de kriterier, vi aktuelt lægger til grund.

Finanswatch har været selektiv i deres uddrag, og vi har gjort dem opmærksomme på, at alle oplysningerne om vores retningslinjer, og hvordan vi implementerer dem, fremgår af vores politik for ansvarlige investeringer, som der også henvises til i den rapport om samfundsansvar, som citeres i artiklen. Det har de desværre valgt ikke at gøre klart.

Vi er ærlige om, at vi indimellem kan støde på investeringer, som ikke bliver fanget af vores screening, men som er under mistanke for ikke at leve op til vores politik for ansvarlige investeringer. Det kan være tilfældet i denne sag, og vi vil derfor naturligvis forelægge Finanswatch’s datakilde for vores screeningsbureau for at sikre, at vi lægger de mest opdaterede og valide oplysninger til grund for screening af vores investeringer.

 

Til de særligt interesserede - fra politik for ansvarlige investeringer af 2. juni 2022:

De etiske retningslinjer er udviklet på dette område fra tidligere at ekskludere kul, arktisk boring og olieudvinding fra tjæresand til i dag at ekskludere selskaber, der…

  • ”… modarbejder overgangen til en økonomi baseret på et lavt CO2-indhold ved at eftersøge eller udvinde fossile brændstoffer eller producere energi baseret på disse, medmindre virksomheden er i gang med en omstilling forenelig med Paris-aftalen.”

Retningslinjen er for børsnoterede virksomheder implementeret ved følgende, som fremgår af proportionalitetsprincippet i politik for ansvarlige investeringer:

  • ”Eksklusionslisten udarbejdes på baggrund af en screening baseret på data fra et screeningsbureau samt eventuelle specifikke virksomheder udelukket af selskabet. ”
  • ”Screeningens effektivitet, og dermed omfanget af Lærernes Pensions eksklusionsliste, er således begrænset af screeningsbureauets dækningsområde.”
  • ”… at omsætningen fra eftersøgning, udvinding eller energiproduktion baseret på fossile brændstoffer maksimalt må udgøre 5%, medmindre virksomheden er i gang med en omstilling, der vurderes forenelig med Paris-aftalen. Dette implementeres i takt med, at robuste data for virksomhedernes omstillingsplaner haves. Dog fastholdes eksklusion af virksomheder med over 5% omsætning fra termisk kulproduktion, oliesandproduktion eller arktisk boring, hvis data for virksomhedens omstillingsplaner ikke haves.”

Politikken er tilgængelig her.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.