Bag om vores investeringer


Når vi investerer penge på lærernes vegne, skal vi naturligvis tænke os om. Og det gør vi. Den overordnede målsætning er at skabe gode pensioner til medlemmerne.

Som pensionsselskab er vi er en langsigtet investor, for vi skal ikke bruge pengene igen i år eller næste år. Vi udarbejder hvert år en investeringsstrategi, der beskriver rammerne for vores investeringer.

Bestyrelsen har investeringsstrategien til revision hvert år, typisk på årets sidste møde, og lægger så rammerne for de kommende fem år. Ofte er det ikke de store ændringer, men blot mindre tilpasninger der er tale om.

Stor spredning af investeringer
Vi tilstræber altid at sprede investeringerne på mange aktivklasser og lande, så der er mindre risiko for store tab, hvis markedsudviklingen viser sig meget anderledes end forventet.

Man kan med fuld ret tale om et ’gynge/karrusel-forhold’ mellem visse typer af værdipapirer: Hvis vi får tab på fx bestemte typer aktier, vil vi samtidig få en gevinst på visse typer obligationer. De udligner så at sige hinanden i forhold til risiko.

Det bliver selvfølgelig meget komplekst at lave sådanne beregninger, når man har mange forskellige investeringer, for de kan påvirke hinanden i forskellig grad på kryds og tværs.

Risiko kan sættes på formel ud fra historiske data og antagelser om fremtiden, så i vores investeringsstrategi har vi lagt os på en risiko på 23 %. Det vil sige, at under et sæt meget slemme forudsætninger kan vi maksimalt miste 23 procent af vores aktiver. De ”slemme forudsætninger” er defineret ret teknisk, men kan beskrives som ’en 200-års-hændelse’ – altså noget, der statistisk kun vil forekomme hvert 200. år.

Se eksempler på hændelserne - eller stress-scenarierne - i boksen til højre. 

Det er både for at passe på lærernes penge, at vi laver den type beregninger og fordi Finanstilsynet kræver, at vi forholder os til, hvilke risici vi løber i jagten på det gode afkast. Og vi gør naturligvis, hvad vi kan, for at undgå at sådan en hændelse rammer os.

Den gode del af beregningen er, at vi med samme beregning forventer at have et afkast på 5,7 % årligt.

Et muligt tab på 23 procent lyder meget voldsomt – og det er det også – men vi har solide reserver i Lærernes Pension, så vores forventning er, at vi kan modstå såvel store og pludselige kurstab som lange perioder med svage afkast, og samtidig give en rimelig depotrente.

Stress-scenarier

Brancheorganisationen Forsikring & Pension har også opstillet nogle stress-scenarier, der kan give en ide om, hvad sådan et scenarie er:

  • Et 70’er-scenario præget af stigende renter, inflation og en flad udvikling i aktiekurserne,
  • et dot.com-scenario med flere års faldende aktiemarkeder kombineret med faldende renter og
  • et finanskrisescenario med kraftige fald i aktier og andre reale aktiver fulgt op af en pengepolitisk lempelse.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.