Børsnoterede investeringer


Langt de fleste penge investerer vi i børsnoterede papirer: Aktier og obligationer. Det er aktier eller obligationer, der kan købes og sælges via børser verden over. Typisk er det aktier fra store firmaer, mens obligationerne kan være fra store firmaer eller fra stater, og det kan være realkreditobligationer fra finansieringen af ejerboliger.

Lærernes Pension har langt de fleste penge i børsnoterede investeringer – ved udgangen af 2022 var

  • cirka 47 % i obligationer
  • cirka 41 % i aktier 

Sikkerhed og risiko
Man plejer at sige, at aktier er mere risikable – de kan stige og falde mere i værdi – men at man til gengæld kan få et større afkast fra dem.

Modsvarende regner man normalt obligationer for mere sikre papirer; man er som regel lovet et fast afkast i en bestemt løbetid. Afkastet er ikke så højt, som man kan få i aktier, til gengæld er det mere sikkert.

Der kan godt være undtagelser. Nogle aktier regnes for meget sikre, fx i forsyningsselskaber, fordi efterspørgslen efter strøm ikke ændrer sig pludseligt. Modsat kan kursen på obligationer ændre sig, fx hvis renteniveauet stiger eller falder. 

Aktier
Ejer man en aktie, så ejer man en del af den virksomhed, der har udstedt aktien. Man kan tjene på aktier både ved at købe og sælge dem og ved at få udbytte.

Lærernes Pension fordeler sine aktier på hundredvis af selskaber over hele verden. Cirka 41 % af alle de penge, vi investerer, ligger i aktier.

  • Globale aktier
  • Stabile aktier
  • Emerging markets aktier (EM-aktier)
  • Danske aktier

For at sprede risikoen og øge afkastet har vi aktier af mange typer. Stabile aktier er typisk i forsyningsselskaber og andre typer selskaber med en meget stabil efterspørgsel.

EM-aktier er i udviklingslande, og det vil i denne sammenhæng typisk sige lande som Brasilien, Kina, Rusland m.fl.

Obligationer
En obligation er et gældsbrev. Det vil sige, at man så at sige låner penge til udstederen af obligationen, og så har en aftale om, hvordan pengene betales tilbage. I løbetiden får man så typisk en rente for at have lånt pengene ud.

Lærernes Pension har knap halvdelen af pengene i obligationer, med cirka 47% er det lidt flere end i aktier.

Obligationer kan udstedes af virksomheder, realkreditinstitutter og af stater.

Selv om obligationer generelt anses for mere sikre end aktier, så er der også forskel på, hvor sikre de er. Jo større usikkerhed, jo større rente vil man typisk have som køber af obligationen.

Statsobligationer er typisk meget sikre, fordi der ikke rigtig er nogen risiko for, at en stat ikke betaler sine lån. På samme måde er realkreditobligationer meget sikre, fordi basis for obligationen er konkrete ejendomme, som jo ikke lige forsvinder.

Virksomhedsobligationer kan være mere usikre, så de er opdelt i kategorier, der fortæller noget om niveauet af sikkerhed.

  • Investment Grade – anses for meget sikre obligationer, og har dermed lavere rente
  • High Yield – anses for mere usikre, og er derfor nødt til at betale investoren en højere rente

Det kan også spille en rolle, hvilken valuta man har købt obligationen i, da valutakurser også kan svinge en del. Det spiller især en rolle ved EM-obligationer, som derfor bliver delt op i to:

  • EM-obligationer – hård valuta (hård valuta er fx US dollar, Euro)
  • EM-obligationer – lokal valuta.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.