Unoterede investeringer


Kaldes ofte alternative investeringer eller med det engelske udtryk ’private markets’. Det kan være investering i virksomheder, der ikke handles på en børs, vindmølleparker, skov eller ejendomme.

Lærernes Pension har samlet set et sted mellem en sjettedel og en syvendedel af pengene investeret i unoterede investeringer. I vores Årsrapport hedder kategorien ’Øvrige’.

  • Ejendomme
  • Private Equity
  • Infrastruktur
  • Skovinvesteringer
  • Associerede selskaber

Alternative investeringer

Sådan fordeler vores alternative investeringer sig - tal er i milliarder kr.

Unoterede investeringer kræver typisk en større indsats fra vores side for at sætte os ind i flere detaljer om investeringen, end når man køber en aktie eller en obligation på en børs, og derfor har vi tit et krav om et højere afkast for at få betalt den ekstra indsats.

Der er også betaling for den forhøjede risiko, der er ved investeringer, der betegnes som illikvide. Det er investeringer, man ikke kan regne med at kunne sælge uden videre, fordi det kan være mere krævende at finde en køber, og fordi de ikke bliver handlet på en børs. Det kan fx gælde investeringer i skov.

Kapitalfonde
Kapitalfonde trækker nogle gange slemme overskrifter i pressen, fordi nogle grumme fonde køber et selskab, skærer det hårdt til med fyringer og omstruktureringer og sælger det igen efter få år. Men at den type kapitalfonde findes, betyder ikke, at alle kapitalfonde er sådan.

I udgangspunktet er kapitalfonde en sammenslutning af kapitalejere, der går sammen om at investere. Det kan være, fordi den enkelte kapitalejer ikke er stor nok til at kaste mange milliarder ind på et bestemt område, men gerne vil være med på det område.

Mange af vores unoterede eller alternative investeringer foregår via kapitalfonde. 

Private Equity
Når virksomheder ikke handles via børser, bruger man det engelske udtryk Private Equity. Det er en kæmpestor underskov af firmaer i alle størrelser, og samlet er Private Equity langt den største del af verdens virksomheder.

Ofte er store firmaer børsnoterede, men ikke altid. I Danmark er virksomheder som fx LEGO, Danfoss og Grundfos ikke børsnoterede.

Som børsnoteret firma skal man typisk leve op til veldefinerede regler, der blandt andet sikrer, at alle investorer er stillet ens for eksempel med hensyn til regnskabsaflæggelse og vigtige begivenheder i firmaet.

I unoterede selskaber kan al information deles med investorerne, og det betyder, at vi ofte har betydelig mere viden om de unoterede selskaber.

  Ejendomme

Lærernes Pension har i Danmark kun boligejendomme, som vi selv har opført og driver. Vi prioriterer at bygge i høj kvalitet med gode materialer og sikrer os blandt andet, at der er lærlinge med på byggepladsen.

Vi bygger ikke for at skaffe billige boliger til medlemmerne. Det var ’i gamle dage’, medlemmer af pensionskasser kunne få lejligheder på den måde. I dag er der ret stramme krav om, at investeringen skal give et godt afkast – til glæde for alle medlemmer – så derfor får vi jævnligt kritik fra nogle medlemmer om, at huslejen i vores byggerier er for høj til en lærerløn.

Der er dog generelt omkring 15 procent af vores lejere, der samtidig er medlemmer af Lærernes Pension.

I udlandet ejer vi andre typer af projekter, fx butikscentre og boligejendomme, som andre opfører eller har opført og industriejendomme.

Skovinvesteringer
Vi har gennem en del år haft en forholdsvis høj andel af skovinvesteringer sammenlignet med andre pensionsselskaber. Vi ligger stadig højt, men har skruet lidt ned de senere år, da afkastene har vist sig ikke at være så høje, som vi havde regnet med.

Vi har blandt andet skov i USA, i Sydøstasien og i Australien. Vi ejer typisk skov sammen med andre pensionsselskaber, både danske og udenlandske, og vi lægger vægt på, at driften skal foregå på ordentlige vilkår, så skovene enten er FSC-certificerede eller er på vej til at blive det, og at den lokale arbejdskraft og befolkning skal behandles ordentligt.

En del af et skovprojekt kan fx indebære, at der bliver lavet skoler til familierne i området, og at skovarbejderne uddannes i ordentlig sikkerhed.

Infrastruktur
Infrastruktur er noget af det, der får et samfund til at hænge sammen. I vores verden er det indtil videre mest energiproduktion i form af vindmøller og biomasse-kraftværker, vi har investeret i, omend vi også har en mindre del af andre investeringer.

Også her er det nogle meget store og dyre projekter, som vi driver sammen med andre investorer.

Associerede selskaber
Der er faktisk kun et enkelt selskab i denne kategori, og det er Forca, som vi ejer sammen med to andre pensionsselskaber. Forca er samtidig det selskab, der står for vores medlemsservice, vores it-drift og andre ting, som det giver god mening at deles om.

De to andre ejere er PKA og Pædagogernes Pension. Begge er selskaber med overvejende offentligt ansatte medlemmer ligesom vi selv. Det gør, at det ofte er enklere at udvikle nye ting sammen, og dermed billigere.

Et eksempel er vores hjemmesider, der er bygget op over samme skabelon, men med forskelligt indhold og udseende.

Sammenlign gerne vores hjemmeside med www.pka.dk og www.pbu.dk og se lighederne.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.