Gode Wind 2 producerer nu grøn strøm

Alle 42 møller på den 252 MW store havmøllepark Gode Wind 2 er nu færdiginstalleret. Midt i februar er den første klimavenlige strøm leveret.

I 2014 købte fire danske pensionskasser halvdelen af vindmølleparken, Gode Wind 2, af DONG Energy for 4,5 mia. kr.

PKA har en ejerandel på 24,75 procent af Gode Wind 2, mens Industriens Pension ejer 10,5 procent, Lærernes Pension 8,75 procent og Lægernes Pensionskasse 6 procent.

Opførelsen af de 42 6MW vindmøller i den tyske del af Nordsøen begyndte tilbage i april 2015, og nu leverer de første vindmøller til elnettet. I løbet af de næste to uger vil alle vindmøller være koblet til energinettet. Dermed er Gode Wind 2 i gang med at producere grøn strøm til mere end 260.000 hustande.

”Gode Wind 2 er PKA’s fjerde investering i havmølleparker, og for nyligt investerede vi 3,3 mia. kr. i en femte havmøllepark. Tilsammen vil de producere grøn strøm til ca. 2 mio. husstande. Vores havmølleinvesteringer har givet et afkast på over 7 pct. i 2015, og kom-binerer dermed PKA’s ambition om at skabe gode afkast til medlemmer og gøre en positiv forskel,” siger Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA.

”Gode Wind 2 et rigtig fint eksempel på, at et godt stabilt afkast og støtte til klimavenlig energi kan gå hånd i hånd. Samtidig har opstillingen af de 42 møller været med til at ska-be arbejdspladser. Derfor er det meget glædeligt, at se vindmøllerne nu snurrer rundt, og der er grøn strøm på vej,” siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

DONG Energy
DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Dan-mark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbej¬dere er beskæftiget med at udvikle, opføre og drive havmøllepark¬er; producere el og varme fra vores kraftværker; dagligt levere en-ergi til privat- og erhvervskunder; og producere olie og gas. Koncernen havde i 2015 en omsætning på DKK 71 mia. (EUR 9,5 mia.).

PKA
PKA er et af Danmarks største pensionskasser med 275.000 medlemmer og en formue på 235 mia. PKA har investeret ca. 17. mia. kr. i klimarelaterede projekter, bl.a. vind-mølleparker, grønne obligationer og den danske klimainvesteringsfond. Ambitionen er, at denne type af investeringer i 2020 udgør 10% af de samlede investeringer. PKA har in-vesteret i over 9 mia. kr. i fem havmølleparker, der samlet vil give grøn strøm til ca. 2 mio. husstande.

Industriens Pension
Industriens Pension er blandt Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskaber med ca. 400.000 medlemmer. Ca. 8.000 virksomheder inden for industri og fødevarebran-chen i Danmark indbetaler til pensionsordningen. Hele overskuddet går til medlemmerne. De samlede investeringer udgør godt 138 mia. kr.

Lærernes Pension
Lærernes Pension administrerer og udvikler pensionsordning for godt 130.000 lærere. Vi har omkring en mia. kroner investeret i grøn energi. Vi forvalter en formue på 88 mia. kroner, og har en årlig præmieindtægt på over 4 mia. kroner.

Lægernes Pension
Lægernes Pensionskasse blev stiftet i 1946 og er forbeholdt læger. Udover pensionsvirk-somhed driver Lægernes Pensionskasse også bank og investeringsforening og forvalter en formue på omkring 100 mia. kroner.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.