Lærernes Pension sætter delmål for reduktionen af CO2-aftryk

På vejen mod en klimaneutral portefølje i 2050 har Lærernes Pension sat delmål for, hvor meget CO2-aftrykket skal sænkes inden 2025 og 2030.

Lærernes Pension har i sit arbejde for at sikre en klimaneutral portefølje senest i 2050 sat mål for reduktionen af CO2-aftrykket i porteføljen inden både 2025 og 2030.

Med udgangspunkt i klimabelastningen i slutningen af 2019, som bliver brugt bredt som starttidspunkt i pensionssektoren, skal CO2-aftrykket inden 2025 være faldet med 58 pct. og inden 2030 med 66 pct. for aktier, virksomhedskredit og den direkte ejede ejendomsportefølje.

Offentliggørelsen af delmålene skal skabe gennemsigtighed i det komplicerede arbejde, der venter over de næste år, hvor mange af de oplagte initiativer til at nedbringe CO2-aftrykket allerede er taget i brug.

”Arbejdet med at skabe en mindre klimabelastende portefølje har længe været i gang, og der venter et meget sejt træk forude, hvor de lavest hængende frugter efterhånden er plukket med frasalget af nogle af de mest klimabelastende virksomheder,” siger Katrine Graabæk Mogensen, der er chef for ansvarlige investeringer i Lærernes Pension.

Solgt fossile selskaber fra
Sidste år solgte Lærernes Pension desuden fossile selskaber for knap 2 mia. kr. fra, og for at sikre, at målet om klimaneutralitet opnås i 2050, skal der i fremtiden både laves nye investeringer med klima og miljøfokus og så skal virksomhederne i den eksisterende portefølje bidrage med et lavere CO2-aftryk gennem forandringer i deres egen forretning.

Som pensionsselskab for over 150.000 undervisere og skoleledere har Lærernes Pension en forpligtelse til at skabe de bedste risikojusterede afkast for sine medlemmer, og det skal en mindre klimabelastende portefølje hjælpe med at sikre.

”Vi får hele tiden bedre data, som hjælper os med at skabe et mere retvisende billede af, hvilke selskaber der har en realistisk plan for at nedbringe deres CO2-aftryk, og hvor klimaskadelig deres adfærd er, og dermed også hvor levedygtig deres forretningsmodel er i fremtiden,” siger Katrine Graabæk Mogensen, der er chef for ansvarlige investeringer i Lærernes Pension.

Delmålene er sat for aktier, virksomhedskredit og den direkte ejede ejendomsportefølje, som det er gængs praksis i branchen.

For yderligere kontakt:

Presseansvarlig Morten Plesner, mopl@lppension.dk, 20 71 48 22

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.