Flot afkast og stabil vækst fra præmier

Lærernes Pension fortsætter med at vokse, både i antal medlemmer og i samlede aktiver. I 2021 blev balancen forøget med over 18 mia.kr. til godt 146 mia.kr.

Den store stigning skyldes både et højt afkast på 12,1 procent og det vedvarende overskud på indbetalte præmier i forhold til udbetalte pensioner.

Afkastet stammer overvejende fra en gunstig markedsudvikling for selskabets risikofyldte aktiver og en stærk investeringsperformance blandt selskabets forvaltere af børsnoterede aktier.

Præmierne nåede i 2021 for første gang op over 6 milliarder kroner, og efter modregning af udbetalinger udgør præmieindtægten 4,3 milliarder kroner, hvilket svarer nogenlunde til niveauet for de foregående år.

Præmiernes anseelige størrelse bidrager til en fortsat betydelig vækst i selskabets balance i de kommende år, da det endnu varer en del år før en større gruppe af medlemmer når deres pensionsalder.

Overskuddet går til fællesskabet

Da Lærernes Pension ikke udbetaler udbytte til aktionærer, går alle pengene til medlemmerne. En del af pengene overføres i første omgang til fælleskassen (det kollektive bonuspotentiale), hvilket er med til at sikre en stabil udvikling i depotrenten til medlemmerne.

I 2022 er depotrenten fastlagt til 6 procent. Omkostningerne er fortsat lave med blot 339 kroner pr. medlem, mens branchens standardiserede opgørelse af omkostninger ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) uændret er opgjort til 0,54 procent.

2021 blev også året, hvor Lærernes Pension rundede 150.000 medlemmer. I løbet af året voksede medlemstallet med 3.553 medlemmer til i alt 153.057, fordelt med 98.506 kvinder og 54.551 mænd.

Ny rapport om samfundsansvar

Lærernes Pension har for 2021 for første gang udarbejdet en separat rapport om selskabets samfundsansvar. I rapporten kan man blandt andet læse om, hvordan pensionsordningen kan være med til at forebygge længere sygdomsforløb og om, hvordan vi håndterer bæredygtighed i vores investeringer.

Se både Årsrapport og Rapport om samfundsansvar her

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.