Vi er godt på vej, men ikke i mål

Lærernes Pension har i sommeren 2022 udbygget sin klimastrategi med to markante punkter. En målsætning om netto-nul senest i 2050 og klimarelateret påvirkning af de 166 mest CO2-udledende virksomheder.

I sommeren 2022 udbyggede vi vores klimastrategi, så vi nu har en målsætning om netto-nul senest i 2050, og om at gå ind i klimarelateret påvirkning af virksomheder. Tilføjelsen af de to nye punkter i klimastrategien er et skridt på vejen, men arbejdet med ansvarlige investeringer er en rejse, og måden vi ekskluderer selskaber på, er en proces. Chef for ansvarlige investeringer i Lærernes Pension Katrine Graabæk Mogensen fortæller om arbejdet med at udfase nogle af vores fossile investeringer.

Netto nul-udledning af CO2 senest i 2050
Lærernes Pension har sat et mål om, at den samlede investeringsportefølje skal have en netto nul-udledning af CO2 senest i år 2050. For at sikre, at vi når vores nye målsætning, har vi besluttet at følge det internationale rammeværk, Net Zero Investor Framework. Målsætningen er rammesættende for, hvordan vi vil arbejde med klima i forhold til vores investeringer i fremtiden, og vi går nu i gang med at sætte nogle konkrete delmål for senest år 2030.

Bestyrelsen fastlagde målet på sit møde i juni 2022, og arbejdet med at konkretisere det, og ikke mindst eksekvere på det, er nu i gang.

I gang med klimarelateret påvirkning af virksomheder
I juni 2022 besluttede bestyrelsen desuden at begynde at arbejde med klimarelateret påvirkning af virksomheder. Det betyder, at vi vil støtte arbejdet med at påvirke selskaber til at omstille sig, og reducere deres CO2-aftryk, i overensstemmelse med Parisaftalens mål.

Konkret har vi tilsluttet os Climate Action 100+, som er et internationalt investorsamarbejde, der forsøger at påvirke de selskaber, der har den største CO2-udledning, til at reducere deres CO2-aftryk.

Læs mere om Climate Action 100+
https://www.climateaction100.org/

Hvordan definerer I, om en investering er grøn?
Det kan være svært at vurdere, hvornår en investering er grøn. Vi har i en årrække lavet nogle investeringer, som vi reelt mener er gode i forhold til både afkast og klimaet, men indtil nu har der ikke været nogle fælles kriterier for, hvornår en investering er miljømæssig bæredygtig. Derfor forsøger vi også at være transparente omkring, hvad kriterierne har været, når vi investerer. Dog er der en ny europæisk standard på vej (EU-taksonomien), der definerer, hvornår økonomiske aktiviteter kan kaldes for miljømæssigt bæredygtige. Barren er sat højt i den nye standard, for at give virksomheder et incitament til hele tiden at blive bedre og mere klimavenlige.

Har Lærernes Pension stadig investeringer, der kan være klimaskadelige?
Der findes ikke særlig mange selskaber, der ikke har et negativt aftryk på miljøet i en eller anden grad – eksempelvis gennem CO2-udledning. Vi har de seneste år bl.a. haft særlig fokus på selskaber, der producerer energi på baggrund af fossiler, og vi er i gang med at udfase investeringer i selskaber, der eftersøger og udvinder kul, olie og gas, samt energiselskaber, som ikke har konkrete planer for, hvordan de vil omstille sig og leve op til Parisaftalens mål.

Hvordan arbejder Lærernes Pension så med at udfase denne type investeringer?
Grundlæggende handler det om at kunne skelne mellem selskaber med og uden omstillingsplaner, så vi kan sælge de sidstnævnte fra. Men det er et omfattende arbejde, da det kan være svært at finde information om selskabernes omstillingsplaner. Vi vidste godt, at det var en ambitiøs beslutning at tage, men vi besluttede os for at gå i gang alligevel, velvidende at det vil tage tid, og så prøve at blive bedre undervejs. I første omgang har vi primært benyttet data fra to offentligt tilgængelige datakilder til at skelne mellem selskaberne. De dækker dog kun en mindre del af verdens selskaber, som typisk er nogle af de største globale selskaber, med en omsætning fra fossile aktiviteter. Derefter har vi, i dialog med en af vores amerikanske kapitalforvaltere, kunne skelne mellem en række yderligere amerikanske selskaber. Vi har dog stadig et stykke arbejde foran os, men det bliver heldigvis løbende lettere at få oplysninger om selskaberne, hvilket gør processen nemmere.

Hvorfor kan alle investeringer ikke være en del af klimadagsordenen?
Vi kan ikke lægge alle vores æg i én kurv. Det vil være for koncentreret en investeringsportefølje. Vi er sat i verden for at sikre vores medlemmer en god pension, og det gør vi bl.a. ved at sprede vores investeringer på tværs af geografi, sektorer og investeringstyper. Det er ikke nødvendigvis alle potentielle løsninger på klimaforandringerne, der er gode investeringer og giver et godt afkast, men når det så er sagt, så skal vi huske på, at bare fordi, at noget ikke er grønt, så er det ikke nødvendigvis sort.

Hvis det ikke er grønt og det ikke er sort - hvad er det så?
Det er fx investeringer i stats- og realkreditobligationer, eller investeringer i en masse forskellige virksomheder inden for forskellige brancher. Eksempelvis dækker den kommende EU-taksonomi ikke den type produkter, som Novo Nordisk og Carlsberg producerer, men vi tænker stadig ikke på den type virksomheder som sorte.

Du kan læse mere i vores klimastrategi og politik for ansvarlige investeringer

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.