Aktivt ejerskab


I Lærernes Pension forholder vi os aktivt til investeringsuniverset, og vi ønsker ikke at foretage investeringer i virksomheder, der ikke lever op til vores politik for ansvarlige investeringer.

For investeringer i børsnoterede virksomheder arbejder vi med påvirkning af udvalgte virksomheder i samarbejde med andre investorer gennem deltagelse i et investorsamarbejde. Konkret har vi i 2022 tilsluttet os det klimarettede investorsamarbejde, Climate Action 100+, for at være med til at påvirke virksomhedernes omstilling og dermed understøtte Lærernes Pensions ambition på klimaområdet. Dertil kommer, at vi i 2023 har tilsluttet os initiativet Nature Action 100. Med initiativet går investorer i dialog med 100 selskaber med væsentlige indvirkninger eller afhængigheder af natur og biodiversitet.Lærernes Pension stemmer ikke på virksomhedernes generalforsamlinger.

For de unoterede – og dermed ofte illikvide - investeringer udfører vi grundig due diligence af bl.a. bæredygtighedsforhold forud for en investering. Her vurderer vi, om investeringerne kan forvaltes i overensstemmelse med vores politik for ansvarlige investeringer. I aftalerne med forvalterne stiller vi desuden krav om efterlevelse af Lærernes Pensions politik for ansvarlige investeringer. Hvis vi bliver bekendt med investeringer, der ikke lever op til vores politik for ansvarlige investeringer eller investeringsaftalen, går vi i dialog med forvalteren med henblik på at imødegå og rette op på de givne forhold.

Lovpligtige informationer

I lov om finansiel virksomhed er det et krav, at vi har en politik, der beskriver, hvordan vi forholder os til aktivt ejerskab. Den indgår i vores politik for ansvarlige investeringer.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.